Αρ. Απόφασης 310/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016.

Accessibility
Κλείσιμο