Αρ. Απόφασης 307/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 17/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας σχετικά με την παραχώρηση του 1ου Δημ. Σχολείου στο Δήμο για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Accessibility
Κλείσιμο