Αρ. Απόφασης 284/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση επικεράμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαίδας »

Accessibility
Κλείσιμο