Αρ. Απόφασης 281/2016 – Αναβολή της έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου Δήμου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο