Αρ. Απόφασης 270/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας – Τροποποίηση και εξειδίκευση ΣΑΤΑ 2015

Accessibility
Κλείσιμο