Αρ. Απόφασης 26/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1736,00 με ΦΠΑ από ΚΑ 00.6453.0005 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την συντήρησης της ιστοσελίδας και προσθήκης φωνητικής ανάγνωσης κειμένων
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 28/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο