Αρ. Απόφασης 256/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 72/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο