Αρ. Απόφασης 253/2016 – Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης 18ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο