Αρ. Απόφασης 251/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΔΚ Πτολεμαΐδας και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο