Αρ. Απόφασης 245/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Μεσοβούνου και Απαλλαγή υπολόγου.

Accessibility
Κλείσιμο