Αρ. Απόφασης 243/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο