Αρ. Απόφασης 24/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την μείωση τιμολογίου στον 3ο λογαριασμό Τηλεθέρμανσης

Accessibility
Κλείσιμο