Αρ. Απόφασης 239/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Γαλάτειας και Απαλλαγή υπολόγου

Accessibility
Κλείσιμο