Αρ. Απόφασης 232/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο