Αρ. Απόφασης 229/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση νέου αγωγού αποχέτευσης Φ 1200 στον υφιστάμενο αγωγό Φ600» με αριθμό μελέτης 20/2013.

Accessibility
Κλείσιμο