Αρ. Απόφασης 223/2016 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

Αρ. Απόφασης 222/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για το έτος 2016
October 18, 2016
Αρ. Απόφασης 224/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 223/2016 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων.

Accessibility
Κλείσιμο