Αρ. Απόφασης 216/2016 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας για την στήριξη του Δήμου διαθέτοντας προσωπικό της για την υλοποίηση του υποέργου « Δράσεις κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας / Κέντρα ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ )

Αρ. Απόφασης 215/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ _ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»
October 18, 2016
Αρ. Απόφασης 217/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υποβολή αιτήματος στην ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας από την ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο της Εμποροπανήγυρης
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 216/2016 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας για την στήριξη του Δήμου διαθέτοντας προσωπικό της για την υλοποίηση του υποέργου « Δράσεις κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας / Κέντρα ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ )

Accessibility
Κλείσιμο