Αρ. Απόφασης 208/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Φούφα “, αρ. μελέτης 8/2013.

Αρ. Απόφασης 207/2016 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής
January 17, 2017
Αρ. Απόφασης 209/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου “Συντήρηση νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου”, αρ. μελέτης 19/2016.
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 208/2016 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Φούφα “, αρ. μελέτης 8/2013.

Αρ. Απόφασης 208/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο