Αρ. Απόφασης 202/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο