Αρ. Απόφασης 197/2016 – Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου Εσωτερική Οδοποία Α Φάση συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο