Αρ. Απόφασης 197/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δαπέδων στο Βαρβουτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 6.999,68 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο