Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016

Accessibility
Κλείσιμο