Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 749,40 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο