Αρ. Απόφασης 187/2016 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο