Αρ. Απόφασης 180/2017 – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

Accessibility
Κλείσιμο