Αρ. Απόφασης 178/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.

Αρ. Απόφασης 175/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση σιντριβανιού Τ.Κ.Καρυοχωρίου » , προϋπολογισμού 2.793,93 ευρώ , αρ μελ 22/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.
December 13, 2016
Αρ. Απόφασης 187/2016 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 178/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο