Αρ. Απόφασης 175/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση σιντριβανιού Τ.Κ.Καρυοχωρίου » , προϋπολογισμού 2.793,93 ευρώ , αρ μελ 22/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο