Αρ. Απόφασης 172/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών: «Επισκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Βλαστης» , προϋπολογισμού 5.512,17 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

Accessibility
Κλείσιμο