Αρ. Απόφασης 17/2017- Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο