Αρ. Απόφασης 170/2016 – Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία με τους Συλλόγους του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο