Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης 328/2016 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.
December 12, 2016
Αρ. Απόφασης 170/2016 – Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία με τους Συλλόγους του Δήμου Εορδαίας.
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο