Αρ. Απόφασης 165/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ.. μελέτης 22/2013
September 22, 2016
Αρ. Απόφασης 166/2016 – Αποδοχή της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της ΠΔΜ του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 στο μέτρο 4 υπομέτρο 4.3 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 / Τίτλος έργου στο ΠΔΕ μεταφερόμενα έργα του μέτρου 321 της ΠΔΜ του ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020.
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 165/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εσωτερική Οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο