Αρ. Απόφασης 162/2016 – Εγκρίθηκε η 3η Παράταση Προθεσμίας Περάτωσης εργασιών για το έργο «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 2/2015

Accessibility
Κλείσιμο