Αρ. Απόφασης 161/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση Συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο