Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομιδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

Αρ. Απόφασης 157/2016 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
October 17, 2016
Αρ. Απόφασης 160/2016 -Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής για την προμήθεια : « Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας» , ορισμός αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομιδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

Accessibility
Κλείσιμο