Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Ανάπλαση Τ.Κ. Άρδασσας» με αριθμ. μελέτης 13/2013

Accessibility
Κλείσιμο