Αρ. Απόφασης 156/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση –Διαμόρφωση (Βελτίωση) Αγροτικής Οδοποιίας (από Γήπεδο Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου έως το Δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»

Accessibility
Κλείσιμο