Αρ. Απόφασης 155/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθ. Μελέτης 23/2013

Accessibility
Κλείσιμο