Αρ. Απόφασης 154/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη και κατάργηση δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης.

Accessibility
Κλείσιμο