Αρ. Απόφασης 152/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .

Accessibility
Κλείσιμο