Αρ. Απόφασης 151/2016 – Αποδοχή ένταξης έργων ΕΑΠ α) Συντήρηση διαμόρφωση Αγροτικής Οδοποίιας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί ) και β) Συντήρηση – Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας ( από γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως δρόμο Μεκαδονικού τάφου Σπηλιάς ) – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

Αρ. Απόφασης 150/2016 – Εξειδίκευση και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας
September 21, 2016
Αρ. Απόφασης 152/2016 – Αποδοχή ποσού 54.237,24 από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο – τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης του έργου
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 151/2016 – Αποδοχή ένταξης έργων ΕΑΠ α) Συντήρηση διαμόρφωση Αγροτικής Οδοποίιας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί ) και β) Συντήρηση – Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας ( από γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως δρόμο Μεκαδονικού τάφου Σπηλιάς ) – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

Accessibility
Κλείσιμο