Αρ. Απόφασης 151/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6739.0006 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου, προς αντιμετώπιση της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης επιτέλεσης του σκοπού του. .

Accessibility
Κλείσιμο