Αρ. Απόφασης 146/2016 -Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6331.0001 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων μικτού βάρους έως 3Τ του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο