Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 42,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 144/2016 – Εξέταση της ένστασης του Κυφωνίδη Χαράλαμπου κατά της υπ’αριθμ 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017».
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 146/2016 -Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6331.0001 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων μικτού βάρους έως 3Τ του Δήμου Εορδαίας.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 42,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο