Αρ. Απόφασης 139/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων ελαιολοπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2018 – Αποδοχή δωρεάς τριών απορριμματοφόρων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , με διακριτικό τίτλο ΤΑΡ.
October 3, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας σχολικού έτους 2018-2019», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης 139/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων ελαιολοπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018», (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο