Αρ. Απόφασης 139/2017 – Επιστροφή χρημάτων & διαγραφή ποσού από μισθώματα αγροτεμαχίων στην ΤΚ Κομάνου.

Accessibility
Κλείσιμο