Αρ. Απόφασης 138/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2017

Αρ. Απόφασης 137/2017 – Εγκρίθηκε η 7/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2017».
May 18, 2017
Αρ. Απόφασης 139/2017 – Επιστροφή χρημάτων & διαγραφή ποσού από μισθώματα αγροτεμαχίων στην ΤΚ Κομάνου.
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 138/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο