Αρ. Απόφασης 138/2016 -Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2016 Απόφασης της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο