Αρ. Απόφασης 137/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο