Αρ. Απόφασης 136/2017 – Εγκρίθηκε η 9/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2017».

Accessibility
Κλείσιμο